Meerjarige subsidieregeling amateurkunst 2021-2024

Draag je als organisatie bij aan het verbeteren van de kwaliteit van amateurkunst, of het vergroten van de participatie aan amateurkunst? En doe je dit op bovenlokaal, regionaal of provinciaal niveau? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de meerjarige subsidieregeling amateurkunst 2021 - 2024.
De termijn voor het indienen van de aanvraag is verlengd. Indienen kan tot 18 juni 2020.

Door wie
Provincie Noord-Brabant / Kunstloc

De provincie Noord-Brabant heeft van 2017-2020 via een vierjarige regeling culturele instellingen ondersteund die op provinciaal niveau bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van amateurkunst. Voor 2021-2024 wordt een nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst opengesteld. Daarmee weet je voor vier jaar waar je aan toe bent, en kun je bouwen aan een programma voor de toekomst.

Kunstloc Brabant adviseert de provincie bij de totstandkoming en uitvoering van de regeling, adviseert  amateurkunstorganisaties bij het doen van een aanvraag en monitort de amateurkunstorganisaties die een subsidie ontvangen. Meer informatie vind je op de website van kunstloc en op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Publicatie: 1585912920

Overig nieuws

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste en actuele nieuws

inloggen

Voor (aangesloten) organisaties