Door wie
Provincie Noord-Brabant / Kunstloc

De provincie Noord-Brabant heeft van 2017-2020 via een vierjarige regeling culturele instellingen ondersteund die op provinciaal niveau bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van amateurkunst. Voor 2021-2024 wordt een nieuwe meerjarige subsidieregeling amateurkunst opengesteld. Daarmee weet je voor vier jaar waar je aan toe bent, en kun je bouwen aan een programma voor de toekomst.

Kunstloc Brabant adviseert de provincie bij de totstandkoming en uitvoering van de regeling, adviseert  amateurkunstorganisaties bij het doen van een aanvraag en monitort de amateurkunstorganisaties die een subsidie ontvangen. Meer informatie vind je op de website van kunstloc en op de website van de Provincie Noord-Brabant.

Publicatie: 1585912920

Overig nieuws