op basis van het gepubliceerde RIVM advies voor koren heeft de KNMO contact gehad met het ministerie van OCW en het RIVM. Tevens heeft kNMO nader overleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Orkesten.
Het RIVM heeft te kennen gegeven dat het de verantwoordelijkheid van de sector zelf is als de afstanden worden aangepast op basis van de meest recente informatie.
Lees hier het protocol volgens KNMO per 02-07-2020.

 

Publicatie: 1594022640

Overig nieuws