Door wie
de Kunst van Brabant
Beste leden van de Kunst van Brabant,

De gevolgen van het corona-virus zijn zeer ingrijpend voor de kunst- en cultuursector. Voorstellingen zijn afgezegd, festivals geannuleerd, deuren gesloten en opdrachten gecanceld. Namens de Kunst van Brabant willen we jullie een hart onder de riem steken. We leven mee met iedereen wiens projecten en voorstellingen niet door kunnen gaan en met iedereen die in de (financiële) problemen dreigt te komen!

Minister Van Engelshoven zei gisteren in een interview ervoor te gaan zorgen dat de culturele sector deze tijd door gaat komen: "Door de coronacrisis lijdt de cultuursector grote verliezen. „Wacht even met kaartjes terugvragen”, adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap." Lees hier de rest van het interview.

Kunsten '92 stuurde gisteren een nieuwsbrief over de steunmaatregelen die op handen zijn, hier kun je het lezen. In de Tweede Kamer is inmiddels een motie aangenomen dat er zorgvuldig gekeken moet worden hoe een en ander kan worden gecompenseerd. Maar daarmee is de oplossing er nog niet. We moeten samen een flinke vuist maken, want anders vist het culturele veld achter het net. 

De Kunstenbond wil dat de overheid voor de cultuursector met speciale maatregelen komt, nu tienduizenden zelfstandige kunstenaars hun inkomen verliezen door annuleringen van theaters, podia en andere zalen. ZZP'ers in de culturele en creatieve sector kunnen hun problemen en gederfde inkomsten melden bij de Kunstenbond: https://www.kunstenbond.nl/home/338/corona-virus-kunstenbond-wil-financiele-steun-voor-zelfstandigen. Op die site staan ook enkele handreikingen hoe om te gaan met annuleringen van contracten. 

Lieve mensen, zorg voor jezelf en voor elkaar, blijf gezond en houd moed! 

Alle goeds,
het bestuur De Kunst van Brabant

Publicatie: 1584432060

Overig nieuws