De subsidie is voor evenementen die tijdens Tilburg Vakantiestad plaatsvinden in de openbare ruimte in de gemeente Tilburg, in de periode van 30 juni tot en met 31 oktober 2021. Het evenement past binnen de op dat moment geldende coronamaatregelen. Voor meer informatie en het doen van een aanvraag zie www.tilburg.nl

Publicatie: 1625041860

Overig nieuws