Door wie
Art-fact i.s.m. Fontys Hogeschool voor de kunsten

Een groep van 20 studenten liep in een zogenaamd "Crosslab" (een traject waarbinnen 1e, 2e en 3e jaarsstudenten een realistische opdracht uitvoeren voor een echte opdrachtgever) mee in de kleuren-en kruidenbuurt. Ze bedachten en maakten een community-arts project dat kan bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. Ze deden onderzoek naar theecultuur, en zetten een plan op voor een evenement waarbinnen buurtbewoners meewerken aan het ontwikkelen van een "buurtmelange". Daarna geven zij met een sticker op hun voordeur aan dat zij hun huis openstellen als ontmoetingspunt waar deze thee gedronken kan worden. Het draaiboek ligt klaar, het project kan zo uitgevoerd worden. Wie uit deze groep meldt zich om als kunstenaar aan de slag te gaan? 

Publicatie: 1575641877

Overig nieuws