Met meer kennis kunnen overheden, koepels en ondersteunende instellingen hun beleid beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften. Om zo de verenigingen en stichtingen te versterken. Dit jaar help je bovendien mee aan het inzichtelijk maken van de gevolgen van de corona-pandemie voor het verenigingsleven. Deze kennis delen wij onder andere met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere partijen die de sector (kunnen) steunen.

Vul de vragenlijst in via https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

We nodigen besturen van kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen van harte uit om voor maandag 15 maart een vragenlijst  in te vullen. Jullie inbreng is zeer waardevol, invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten.

Je kunt meedoen als je…

  • bestuurder bent van een vereniging of stichting;
  • de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
  • de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

Alvast bedankt voor je deelname!

Publicatie: 1614249840

Overig nieuws